Wat te doen in geval van een sportongeval ?

Indien U jammer genoeg het slachtoffer bent van een sportongeval, dan volgen hierna enkele raadgevingen om de schade alsnog zoveel mogelijk te beperken :

1. Probeer direct na het ongeval de lichamelijke schade te beperken door de kwetsuur te behandelen met een coldpack (verkrijgbaar bij de sporthaltoezichter)
2. Laat iemand de sporthaltoezichter verwittigen zodat indien nodig voor vervoer kan gezorgd worden naar een lokaal ziekenhuis in geval van een ernstige kwetsuur.
3. Laat steeds de kwetsuur nakijken of behandelen door een arts. Ook een in eerste instantie kleine kwestuur kan grote gevolgen hebben indien niet tijdig of correct behandeld !
4. Neem steeds een ongevalsaangifte mee naar deze arts zodat het ongeval kan aangegeven worden bij de instelling die de sportongevallenverzekering beheert (adres staat bovenaan op dit aangifteformulier)
 
- Dit formulier dient deels door de behandelende arts te worden ingevuld. De rest vult U zelf aan.
 
- Het formulier ingevuld met gegevens van BC Beveren kan je hier downloaden ...
Het originele formulier en uitgebreide informatie kan u terugvinden op de website van Badminton Vlaanderen ...
  Stuur het zo volledig mogelijk ingevulde formulier direct naar de verzekeringsmaatschappij. Zij openen een dossier.
6. Hou steeds de afschriften bij die U van de mutualiteit krijgt. U dient deze nl. na genezing op te sturen naar de verzekeringsmaatschappij, samen met een attest van « genezenverklaring » dat U van deze maatschappij zal ontvangen.
7. Zij storten het bedrag dat door de verzekeringspolis gedekt wordt direct op uw rekening na afhandeling van het dossier.


VOOR VRAGEN OF OPMERKINGEN contacteer de secretaris ...
TIP : vooraleer de originelen op te sturen, maakt U hiervan best copies die U zelf kan bewaren.